Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci!

Organizacja przedszkola

1. Status przedszkola

Posiadamy wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Legnicy nr 212/2012 – spełniamy wszelkie wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Baza

Nasze sale, szatnie i toalety są odpowiednio przygotowane i dostosowane do wymogów działalności przedszkolnej (w tym sala sportowa). Cały sprzęt, meble, zabawki i pomoce edukacyjne są zgodne z wszelkimi normami. Korzystamy z pobliskiej bazy do zajęć sportowych (stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, korty tenisowe) oraz pobliskich placów zabaw!

3. Godziny otwarcia

Jesteśmy do dyspozycji dzieci i rodziców w godzinach od 7.00 do 16.30. Sprawujemy opiekę nad dziećmi przez cały rok, również w czasie ferii i wakacji.

4. Kadra

Zajęcia z dziećmi prowadzi kadra, posiadająca specjalistyczne wykształcenie, doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi.
Współpracujemy z osobami będącymi specjalistami w swojej dziedzinie, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy z dziećmi.

5. Liczba dzieci

W naszym Przedszkolu przebywa do 30 dzieci w wieku 3-4-5-6 lat, w grupach max. do 16 dzieci, co pozwala nam zapewnić Państwa dzieciom najlepszą opiekę i atrakcyjny pobyt.
U nas nie ma miejsca na nudę, cały czas dzieje się coś niezwykłego, a wszystko jest zabawą!
Zapewniamy dzieciom nie tylko rozwój fizyczny, ale przede wszystkim rozwój intelektualny i społeczny.

6. Plan dnia
7:00
9:00
Powitanie dzieci – zabawy i gry na dzień dobry, gry stolikowe, kąciki zainteresowań, zabawy ogólnorozwojowe o małej intensywności
9:00
9:30
Śniadanie
9:30
10:00
Zajęcia programowe (realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
10:00
11:00
Zajęcia sportowo-zabawowe (sala/teren), ćwiczenia w podgrupach. Tenis, gimnastyka, akrobatyka, taniec, rytmika, fitness
11:00
11:15
II Śniadanie
11:15
12:30
Różnorodne zajęcia i zabawy dydaktyczne rozwijające twórczą aktywność dzieci, udział w wydarzeniach artystycznych, spacery, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi
12:30
13:00
Zabiegi higieniczne, zabawa indywidualna
13:00
13:30
Obiad
13:30
15:00
Odpoczynek: poobiednie wyciszenie, zabawy indywidualne, gry planszowe i edukacyjne, słuchanie lub oglądanie bajek, muzykoterapia, możliwość leżakowania
15:00
16:30
Zabawy i gry ruchowe oraz dydaktyczne, w Przedszkolu i na dworze, indywidualna praca z dzieckiem. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.