Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci!

Misja

Dzieci wychowujemy przez sport w duchu filozofii twórcy ruchu olimpijskiego Pierre’a de Coubertin, który uważał sport za uniwersalną metodę wychowania  współczesnego człowieka. Oprócz zajęć dydaktycznych zgodnych z Podstawą programową, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych zachęcających do aktywnego stylu życia, bez względu na umiejętności i predyspozycje fizyczne. Jesteśmy otwarci dla wszystkich! Każde z dzieci ma szansę rozwijać się w swoim tempie.
Nasza kadra z uśmiechem i w formie zabawy wprowadzi Wasze maluchy w świat sportowej przygody.

Każde dziecko ma talent, ale od nas dorosłych zależy kiedy go zauważymy i zaczniemy rozwijać.

Na zajęciach realizujemy

  1. Zajęcia edukacyjne (wg. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego).
  2. Naukę języka angielskiego (raz w tygodniu 30 minut).
  3. Zajęcia twórcze, rozwijające zdolności artystyczne, uczące dziecko wrażliwości na sztukę (plastyka, muzyka, udział w wydarzeniach artystycznych).
  4. Spotkania z ciekawymi ludźmi (strażak, lekarz, policjant), wycieczki edukacyjne, imprezy okolicznościowe (Andrzejki, Mikołajki), wspólne imprezy rodzinne (z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dziecka itp.).
  5. Zajęcia sportowe dające dziecku podstawy wszechstronnego przygotowania fizycznego i sprawnościowego:
  • Tenis – To dyscyplina wpływająca na koordynację wzrokowo-ruchową, ogólną sprawność fizyczną i rozwój psychiki. Zajęcia prowadzone są na zasadzie zabawy, dostosowane do wieku i możliwości dzieci (niższa siatka, lżejsze i mniejsze rakiety, wolniejsze piłki).
  • Fitness dla dzieci – Zajęcia wprowadzające w świat sportowej aktywności, łączące gry, zabawy i sport. Tworzymy układy taneczne, prowadzimy ćwiczenia wzmacniające i rozciągające przy muzyce. Wykorzystujemy szarfy, obręcze, piłki, taśmy, hantelki, bieżnie, orbitreki  itp. Podczas zajęć zwracana jest uwaga na kształtowanie właściwej postawy ciała.
  • Gimnastyka-akrobatyka – Podstawowe przygotowanie sprawnościowe do każdej dyscypliny sportowej (czucie przestrzenne, zwinność, koordynacja ruchowa, równowaga itp.), kształtowanie estetyki ruchu oraz umiejętności panowania nad ciałem.
  • Lekkoatletyka – Kształtowanie poprawnej techniki biegu, zapoznanie dzieci z takimi konkurencjami „królowej sportu” jak biegi, skoki, rzuty.
  • Rytmika/taniec – Jej istotą jest odtwarzanie muzyki za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Kształtowana jest pamięć ruchowa dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo.

Korzyści dla dzieci z uprawiania sportu

Wiek przedszkolny, jest najlepszym okresem na wszelkie oddziaływania wychowawcze oraz kształtowanie u dziecka nawyków ruchowych i zdrowotnych. Właśnie teraz kształtuje się intensywnie rozwój umysłu i sprawności fizycznej. Sport jest wspaniałą zabawą, która wzmacnia zdrowie, uczy pewności siebie, kształtuje takie cechy charakteru jak wytrwałość, dyscyplinę, samodzielność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, a także pokonywania trudności i rozwijania kontaktów z rówieśnikami.

Nasze zajęcia są aktywną zabawą, zapewniającą dziecku poczucie radości i spełnienia!