Facebook


Online

Odwiedza nas 8 gości.

Korzyści

KORZYŚCI DLA DZIECKA Z UPRAWIANIA SPORTU

Wiek przedszkolny jest dla dzieci okresem, w którym intensywnie rozwija się umysł i sprawność fizyczna, kształtują się nawyki ruchowe i zdrowotne.
Nasze pociechy potrzebują spontanicznej aktywności!      
        

Sport jest wspaniałą zabawą, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, wzmacnia zdrowie, uczy pewności siebie, kształtuje takie cechy charakteru jak wytrwałość, dyscyplinę, samodzielność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, a także pokonywania trudności  i rozwijania kontaktów z rówieśnikami

Nasze zajęcia są aktywną zabawą, zapewniającą dziecku poczucie radości i spełnienia!